Trwa ładowanie...
d4e9e3w
espi
08-03-2013 00:03

P.A. NOVA S.A. - Raport roczny R 2012

P.A. NOVA S.A. - Raport roczny R 2012

Share
d4e9e3w
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 256 679 180 744 61 501 43 657
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 929 26 276 6 452 6 347
Zysk (strata) brutto 31 887 29 986 7 640 7 243
Zysk (strata) netto 25 699 24 098 6 158 5 821
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 49 825 27 807 11 938 6 717
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (51 299) (69 688) (12 291) (16 832)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 358 37 952 325 9 167
Przepływy pieniężne netto, razem (116) (3 929) (28) (949)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,57 2,41 0,62 0,58
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,57 2,41 0,62 0,58
Aktywa, razem 347 498 318 070 85 000 72 014
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 797 58 905 16 583 13 337
Zobowiązania długoterminowe 127 11 339 31 2 567
Zobowiązania krótkoterminowe 46 819 32 922 11 452 7 454
Kapitał własny 279 701 259 165 68 417 58 677
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 446 2 264
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,97 25,92 6,84 5,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,97 25,92 6,84 5,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 0,00 0,11 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa_jednostkowy 2012.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
PA Nova 2012R Sprawozdanie finansowe.pdf Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA S.A.
PA Nova 2012 R Sprawozdanie z dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalności P.A. NOVA S.A.
R 2012 Opinia biegłego rewidenta.pdf Opinia Biegłego Rewidenta
R 2012 Raport biegłego rewidenta.pdf Raport Biegłego Rewidenta
SA-R zalacznik o stosowaniu Ladu.pdf Raport ze stosowania ładu korporacyjnego
R 2012 Oświadczenie Zarządu 1.pdf Oświadczenie 1
R 2012 Oświadczenie Zarządu 2.pdf Oświadczenie 2

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4e9e3w

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSR/MSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-08 | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Górnych Wałów | | 42 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 32 4004100 | | 32 4004110 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 631-020-04-17 | | 003529385 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | MW RAFIN Spółka z ograniczoną odopowiedzialnością Spółka Komandytowa, 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-08 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2013-03-08 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
2013-03-08 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu
2013-03-08 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-08 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4e9e3w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4e9e3w
d4e9e3w