Trwa ładowanie...
d1smyy5
espi

P.A. NOVA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta (27/2014)

P.A. NOVA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta (27/2014)
Share
d1smyy5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | P.A. NOVA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.A. NOVA S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 07 listopada 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 27 października 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 27 października 2014 r. w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta ? Galeria Galena Sp. z o.o. W dniu 05.09.2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Galeria Galena Sp. z o. o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z dotychczasowej wysokości 50.000 zł do kwoty 33.725.000 zł poprzez utworzenie 673.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział. Nowoutworzone udziały zostały w całości objęte przez dotychczasowego wspólnika P.A. NOVA S.A., a podwyższenie zostało pokryte przez dotychczasowego wspólnika wkładem pieniężnym. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy spółki Galeria Galena Sp. z o.o. wynosi 33.725.000 zł, z czego 100% udziałów posiada P.A. NOVA S.A. Kwota
podwyższonego kapitału przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Dokonane podwyższenie kapitału jest związane z realizacją inwestycji ? budowa Galerii Galena w Jaworznie oraz zawartymi umowami kredytowymi, o których informowano w raporcie bieżącym 5/2014 z dnia 20.03.2014 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej (?) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100 Gliwice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnych Wałow 42
(ulica) (numer)
32 4004100 32 4004110
(telefon) (fax)
pa-nova@pa-nova.com.pl www.pa-nova.com.pl
(e-mail) (www)
6310200417 003529385
(NIP) (REGON)
d1smyy5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
2014-11-07 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1smyy5

Podziel się opinią

Share
d1smyy5
d1smyy5