Trwa ładowanie...
d3eiepu

P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (18/2015)

P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (18/2015)

Share
d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | P.A. NOVA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 03.09.2015 r. została zawarta umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Sprzedającym i KAUFLAND Polska Markety Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jako Kupującym w formie aktu notarialnego poprzez złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości przez Emitenta w dniu 01.09.2015 r., która została przyjęta w dniu 03.09.2015 r. przez KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. W związku z przyjęciem w/w oferty wartość netto umów zawartych przez P.A. NOVA z w/w podmiotem w ciągu ostatnich 12 miesięcy - poza umowami opisanymi już w raportach bieżących - wynosi 43.998.714,26 zł, co spełnia kryterium umowy znaczącej na podstawie §9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?), tzn. przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowę o najwyższej wartości spośród umów zawartych przez P.A. NOVA S.A. z w/w
podmiotem w ciągu ostatnich 12 miesięcy - poza umowami opisanymi już w raportach bieżących - stanowi umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego poprzez złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości podpisanej w dniu 01.09.2015 r. przez Emitenta, a następnie jej przyjęcia przez KAUFLAND Polska Markety Spółka z o.o. Sp. k. w dniu 03.09.2015 r. Zawarcie przedmiotowej umowy jest następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży złożonej przez Emitenta w formie oferty w dniu 15.12.2014 r., przyjętej przez KAUFLAND Polska Markety Spółka z o.o. Sp.k. w dniu 17.12.2014 r. Przedmiotem w/w umowy jest sprzedaż prawa własności nieruchomości wraz z prawem własności wzniesionego na niej ?pod klucz? samoobsługowego obiektu handlowego i urządzeń zewnętrznych za cenę netto 26.019.714,26 zł powiększoną o podatek od towarów i usług. Sprzedający jest zobowiązany do uiszczenia Kupującemu następujących kar umownych: - kary umownej w wysokości 13.009.857,13 zł w przypadku
nieprawdziwości zapewnienia dotyczącego braku roszczeń osób trzecich, - kary umownej w wysokości 6.504.928,56 zł w przypadku nieprawdziwości pozostałych zapewnień Sprzedającego zawartych w akcie notarialnym, - kary umownej w wysokości 1.300.985,71 zł za naruszenie klauzuli o konkurencji, - kary umownej w wysokości 8.509,86 zł za nieusunięcie wad przedmiotu sprzedaży w wyznaczonym terminie, jednakże do maksymalnej wysokości 1.701.971,43 zł. Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji jakości dotyczącej budynku i infrastruktury wewnętrznej. Wydanie przedmiotowej nieruchomości Kupującemu w posiadanie samoistne nastąpiło z chwilą zawarcia niniejszej umowy. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Suma podpisanych umów spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Górnych Wałow | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 4004100 | | 32 4004110 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6310200417 | | 003529385 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
2015-09-04 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

Podziel się opinią

Share
d3eiepu
d3eiepu