Trwa ładowanie...
d26ubms

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (50/2010)

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (50/2010)

Share
d26ubms
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
P.R.I. POL-AQUA S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibąw Piasecznie ("Spółka"), informuje, iż w dniu 15 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej:- p. José Puente García na funkcję członka Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Adolfo Valderas Martínez z funkcji członka Rady Nadzorczej, o której Spółka powiadomiła w raporcie numer 45/2010 z dnia 18 listopada 2010r. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia;- p. Alfonso Costa Cuadrench na funkcję członka Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. Uchwała wejdzie w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy;W załączeniu Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. przekazuje szczegółowe informacje dotyczące p. José Puente García, oraz p. Alfonso Costa Cuadrench.
Załączniki
Plik Opis
załącznik 1 Alfonso COSTA CUADRENCH.pdf Notka Alfonso Costa Cuadrench
załącznik 2 Jose Puente Garcia.pdf Notka José Puente García

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ubms

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Piotr Chełkowski Prezes Zarządu
2010-12-15 Marek Sobiecki Drugi Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ubms

Podziel się opinią

Share
d26ubms
d26ubms