Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi
espi

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Publiczne otwarcie ofert na budowę drogi obwodnicy miasta Przemyśl (16/2013)

P.R.I. POL-AQUA S.A. - Publiczne otwarcie ofert na budowę drogi obwodnicy miasta Przemyśl (16/2013)
Share
d2u39gi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | P.R.I. POL-AQUA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Publiczne otwarcie ofert na budowę drogi obwodnicy miasta Przemyśl | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Wybickiego 1 nastąpiło publiczne otwarcie ofert na realizację inwestycji "Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885." Podczas publicznego otwarcia ofert zawiadomiono, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885." najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna. Wartość złożonej oferty wynosi 72 276 422,77zł netto (88 900 000,01zł brutto). Podpisanie umowy przewidziane jest po zakończeniu procedur przewidzianych przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. P.R.I. "POL-AQUA" S.A. będzie przekazywać informacje o dalszym przebiegu przedmiotowego przetargu w formie raportów
bieżących. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.R.I. POL-AQUA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Adama Branickiego 15
(ulica) (numer)
022 2017300 022 2017310
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.pl www.pol-aqua.com.pl
(e-mail) (www)
7750001125 012783671
(NIP) (REGON)
d2u39gi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Servando Sierra Martí Prezes Zarządu
2013-06-20 Mario Serrano Villate Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi