Trwa ładowanie...
d2t4omi
espi
08-01-2013 13:56

PAGED - treść tekstu jednolitego Statutu Spółki (2/2013)

PAGED - treść tekstu jednolitego Statutu Spółki (2/2013)

Share
d2t4omi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
PAGED
Temat
treść tekstu jednolitego Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Paged" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2013 r. podjęła jednomyślnie, głosami wszystkich członków Rady Nadzorczej, Uchwałę nr 461/2013 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględnia zmiany wynikające z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A. z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, które zostały wpisane przez sąd rejestrowy (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 11 września 2012 r. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki "Paged" S.A. przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
statutjednolityzmieniony 2012-04-17_podwyzszony kapital.pdf Statut Spółki - tekst jednolity

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2t4omi

| | | PAGED SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2013-01-08 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2t4omi
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2t4omi
d2t4omi