Trwa ładowanie...
d1xajwl
d1xajwl
espi

PAGED - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2012 r. (...

PAGED - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2012 r. (62/2012)
Share
d1xajwl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-29
Skrócona nazwa emitenta
PAGED
Temat
treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Paged S.A. podaje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 sierpnia 2012 r. (zostały przedstawione w pliku załączonym do niniejszego raportu) wraz z informacjami dodatkowymi - przy każdej uchwale ? zgodnie z §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Jednocześnie Zarząd Paged S.A. informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu.
Załączniki
Plik Opis
NWZ2012-08-29Pageduchwalypodjete_ESPI.pdf treść podjętych uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAGED SA
(pełna nazwa emitenta)
PAGED Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-680 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 45
(ulica) (numer)
022 440 13 44 022 440 13 46
(telefon) (fax)
paged @paged.pl www.paged.pl
(e-mail) (www)
526-100-90-95 010800595
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2012-08-29 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xajwl

Podziel się opinią

Share
d1xajwl
d1xajwl