Trwa ładowanie...
d1cgz35
d1cgz35
espi

PAMAPOL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności (33/2014)

PAMAPOL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności (33/2014)
Share
d1cgz35
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 października 2014 r. powziął wiadomość o podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) Aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności zawartej w dniu 30 października 2013 r. (Umowa), na mocy której Bank nabywa od Emitenta wierzytelności przysługujące mu od Klienta . O zawarciu przedmiotowej Umowy Emitent informował w treści raportów bieżących nr 38/2013 oraz 12/2014. Na mocy Aneksu termin obowiązywania Umowy został przedłużony z dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. W związku z przedłużeniem terminu obowiązywania Umowy oraz po wzięciu pod uwagę dotychczasowych realizacji, szacowana przez Emitenta łączna wartość wierzytelności zbywanych na podstawie umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności będzie większa od ujętych w raportach bieżących nr 38/2013 i 12/2014 o 28 mln zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438 Rusiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wieluńska 2
(ulica) (numer)
043 6766020 043 6766887
(telefon) (fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl
(e-mail) (www)
832-176-16-81 730365765
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cgz35

Podziel się opinią

Share
d1cgz35
d1cgz35