Trwa ładowanie...
dz57d95

PARTEX S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Partex S.A. (2/2013)

PARTEX S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Partex S.A. (2/2013)

Share
dz57d95

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PARTEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Partex S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta Partex S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 30 stycznia 2013 roku zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz Emitenta Pan Grzegorz Bieleń poinformował, iż w dniach od 22 do 25 stycznia 2013 roku podczas sesji na rynku NewConnect, nabył łącznie 247 217 akcji zwykłych na okaziciela Partex S.A. Przed dokonaniem powyższych transakcji Pan Grzegorz Bieleń posiadał 2 244 863 akcji Spółki, reprezentujących 20,00 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 20,00 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższych transakcji Pan Grzegorz Bieleń posiada 2 492 080 akcji Spółki, reprezentujących 22,2 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 22,2 % głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż w zależności od sytuacji rynkowej w okresie 12 miesięcy zamierza zwiększyć bądź zmniejszyć udziały w spółce Partex S.A. Ponadto Emitent prostuje numerację raportu nr 19/2012 z dnia 01.01.2013r., na raport o nr 01/2013. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz57d95

| | | PARTEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PARTEX S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grochowska | | 261 lok 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 751 90 26 | | (22) 751 90 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Artur Woźniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz57d95

Podziel się opinią

Share
dz57d95
dz57d95