Trwa ładowanie...
d7np1k5
espi

PATENTUS S.A. - Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna. (32/2014)

PATENTUS S.A. - Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna. (32/2014)
Share
d7np1k5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PATENTUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Patentus S.A.(?Spółka?) informuje iż w dniu 19.11.2014 roku wpłynęły podpisane Aneksy do następujących umów o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Bank?): - Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11; - Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11. Aneks nr 3 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 13.11.2014 roku wprowadzający następujące zmiany: ostateczna spłata kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w dniu 31.12.2015r. oraz ostateczna spłata kredyty rewolwingowego w EUR nastąpi w dniu 31.12.2015r. Ostatni dzień wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym przypada na dzień 31.12.2015 roku oraz ostatni dzień wykorzystania kredytu rewolwingowego w EUR przypada na dzień 30.12.2015 roku. Pozostałe postanowienia umowy
kredytowej wraz z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian. Postanowienia Aneksu wchodzą w życie z dniem jego podpisania. Aneks nr 4 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 został zawarty dnia 13.11.2014 roku zmieniający dzień ostatecznej spłaty limitu na 31.12.2019r. Ostatni dzień okresu wykorzystania gwarancji to 31.12.2015r. Pozostałe postanowienia umowy o limit wierzytelności wraz z późniejszymi zmianami pozostaje bez zmian. Postanowienia Aneksu wchodzą w życie z dniem jego podpisania. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnośląska 11
(ulica) (numer)
(32) 210 00 78 (32) 210 12 14
(telefon) (fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl www.patentus.pl
(e-mail) (www)
638-14-35-033 273585931
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7np1k5

Podziel się opinią

Share
d7np1k5
d7np1k5