Trwa ładowanie...
d222squ

PBG - Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczące Listy Wierzytelności. (3/2015)

PBG - Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczące Listy Wierzytelności. (3/2015)

Share
d222squ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
PBG
Temat
Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczące Listy Wierzytelności.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 28/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku, Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej ?Spółka?, ?PBG?) informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 12 lutego 2015 roku przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych Postanowienia, w zakresie sprostowania postanowienia sędziego ? komisarza z dnia 9 grudnia 2014 r. w ten sposób, że w miejsce cyfry ?478.041.627,52? wpisać ?462.081.772,58?, a w miejsce wyrażenia ?czterysta siedemdziesiąt osiem milionów czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 52/100? wpisać ?czterysta sześćdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 58/100?.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222squ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222squ

Podziel się opinią

Share
d222squ
d222squ