Trwa ładowanie...
d18witf
d18witf
espi

PBG - Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczące Listy Wierzytelności. (3/2015)

PBG - Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczące Listy Wierzytelności. (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d18witf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
PBG
Temat
Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczące Listy Wierzytelności.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 28/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku, Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej ?Spółka?, ?PBG?) informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 12 lutego 2015 roku przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych Postanowienia, w zakresie sprostowania postanowienia sędziego ? komisarza z dnia 9 grudnia 2014 r. w ten sposób, że w miejsce cyfry ?478.041.627,52? wpisać ?462.081.772,58?, a w miejsce wyrażenia ?czterysta siedemdziesiąt osiem milionów czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 52/100? wpisać ?czterysta sześćdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 58/100?.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d18witf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18witf

Podziel się opinią

Share
d18witf
d18witf