Trwa ładowanie...
d3on0nc

PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (102/2012)

PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (102/2012)

Share
d3on0nc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 102 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 28 listopada 2012 r. aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z dnia 7 lipca 2010 r. Aneks przedłuża termin możliwości wykorzystywania odnawialnego limitu kredytowego w wysokości 11.912.500,00 zł. do dnia 11 grudnia 2012 r. (kredyt obrotowy w rachunku kredytowym do wysokości 4 mln zł, kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do wysokości 7,5 mln zł oraz gwarancje bankowe z okresem ważności do 31.12.2012 r. do wysokości 412,5 tys. zł.) Emitent informował o umowie kredytowej i zmianach do niej w raportach bieżących 16/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., 66/2012 z dnia 12 lipca 2012 r., 72/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r., 84/2012 z dnia 29 września 2012 r., 94/2012 z dnia 31 października 2012 r., 98/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. oraz 101/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. Wartość w/w umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, spełniona jest zatem przesłanka uznania umowy za znaczącą. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc