Trwa ładowanie...
d33xrdy

PBO ANIOŁA S.A. - Korekta raportu nr 16/2014 z dnia 7 marca 2014 r. (16/2014)

PBO ANIOŁA S.A. - Korekta raportu nr 16/2014 z dnia 7 marca 2014 r. (16/2014)

Share
d33xrdy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014 K
Data sporządzenia: 2014-03-17
Skrócona nazwa emitenta
PBO ANIOŁA S.A.
Temat
Korekta raportu nr 16/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W raporcie bieżącym nr 16/2014 z dnia 7 marca 2014 r. błędnie podano datę otrzymania przez Emitenta oświadczenia spółki Protea Development o odstąpieniu od umowy - tj. 7 lutego 2014 r. Prawidłowa data to 7 marca 2014 r. Pierwsze zdanie raportu 16/2014 winno brzmieć: "W dniu 7 marca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenie spółki Protea Development S.A., w którym ta odstępuje, w trybie natychmiastowym, od umowy zawartej z Emitentem (jako Generalnym Wykonawcą) w dniu 28 grudnia 2012 r." Szczegółowa podstawa prawna: §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33xrdy

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33xrdy

Podziel się opinią

Share
d33xrdy
d33xrdy