Trwa ładowanie...
dhxo594
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (12/2013)

PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (12/2013)
Share
dhxo594

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 14 lutego 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną ? Protea Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako Kupujący), z Przedsiębiorstwem Obsługi Budownictwa EFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (jako Sprzedający), przedwstępnej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości (z datą 07.02.2013 r.) położonej w Gorzowie Wlkp., o powierzchni ok. 18.000 m2. Zamiarem Kupującego jest budowa na nieruchomości pawilonu handlowo-usługowego o powierzchni powyżej 2.000 m2. Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 190,00 zł/m2 netto, (ok. 3.420.000,00 zł netto za całą działkę). Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym nie skorzystania przez Miasto Gorzów Wielkopolski z przysługującego mu ustawowego prawa pierwokupu. Przyrzeczona umowa sprzedaży ma zostać zawarta najpóźniej do dnia 30.08.2013 r. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-025 Kostrzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrzesińska 70
(ulica) (numer)
+48 61 657 65 50 +48 61 657 65 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
777-23-47-606 639554212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxo594

Podziel się opinią

Share
dhxo594
dhxo594