Trwa ładowanie...
d2wzbqs
d2wzbqs
espi

PBS Finanse SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie . (13/2013)

PBS Finanse SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie . (13/2013)
Share
d2wzbqs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | 09 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie . | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse S.A. w Sanoku informuje ,że w dniu 13 września 2013r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (DZ U. z 2005 r. Nr. 183 poz.1538 ze zm. ) od Prezesa Zarządu Emitenta , iż w dniu: - 12 września 2013r. w ramach transakcji giełdowych nabył: 5 000 szt. akcji PBS Finanse S.A. po cenie 0,35 zł za jedna akcje o łącznej wartości 1 750,00 zł oraz 1 025 szt. akcji PBS Finanse S.A. po cenie 0,34 zł za jedna akcje o łącznej wartości 348,50 zł - 13 września 2013r. w ramach transakcji giełdowych nabył 3 186 szt. akcji PBS Finanse S.A. po cenie 0,40 zł za jedna akcje o łącznej wartości 1 274,40 zł. Przed transakcją Prezes Zarządu posiadał 893 814 szt. akcji PBS Finanse S.A. co stanowiło 0,85 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 893 814 głosów z tych akcji , co stanowiło 0,85 % udziałów w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji w w/w dniach Prezes Zarządu posiada 903 025 szt. akcji PBS Finanse S.A. co stanowi 0,86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 903
025 głosów z tych akcji , co stanowi 0,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art.160 ust. 4 w zw. z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Osoba zobowiązana do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego i Emitenta wyraziła zgodę na ujawnienie danych osobowych zawartych w zawiadomieniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2013-09-13 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wzbqs

Podziel się opinią

Share
d2wzbqs
d2wzbqs