Trwa ładowanie...
d20qd6l

PC GUARD - Zbycie pakietu akcji (44/2012)

PC GUARD - Zbycie pakietu akcji (44/2012)

Share
d20qd6l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PC GUARD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 grudnia 2012 . Emitent powziął informację Spółki Caltrava Capital SA, że w wyniku zbycia w ramach transakcji pakietowej przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2012 roku 340.000 akcji Emitenta, zmniejszyła swoje zaangażowanie w głosach i kapitale Emitenta. Cena transakcyjna wyniosła 2,00 PLN / akcję. Przed dokonaniem powyższej operacji Calatrava Capital S.A. posiadała 3.024.132 akcji Emitenta. które stanowiły 9.85% udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie Spółka posiada 2.684.132 akcji Emitenta, które stanowią 8.75% udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Przyczyna przekazania informacji, sposób powiązania - w Radzie Nadzorczej Emitenta zasiada członek Rady Nadzorczej oraz Prokurent spółki Calatrava Capital S.A. Akcjonariusz nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie
głosów w okresie 12 m-cy od złożenia zawiadomienia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20qd6l

| | | PC GUARD S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PC GUARD | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-476 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jasielska | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 843 42 66 | | 061 847 12 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pcguard.pl | | www.pcguard.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-21-28-540 | | 639792992 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Mariusz Bławat Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20qd6l

Podziel się opinią

Share
d20qd6l
d20qd6l