Trwa ładowanie...
d39b3nd
espi

PCC EXOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby akcji na NWZA w dniu 8.0...

PCC EXOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby akcji na NWZA w dniu 8.01.2013 r. (4/2013)

Share
d39b3nd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-09
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby akcji na NWZA w dniu 8.01.2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd PCC Exol S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC Exol SA, które odbyło się 8 stycznia 2013 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze: 1. PCC SE, posiadająca 151.300.000 sztuk akcji, w tym 124.066.000 akcji imiennych i 27.234.000 akcji zwykłych na okaziciela, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 275.366.000 głosów, w tym 248.132.000 głosów wynikających z akcji imiennych i 27.234.000 głosów wynikających z akcji zwykłych, co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 96,52 % w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC Exol S.A. wynosi 161 227 231. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 285 293 231. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39b3nd

| | | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC EXOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 794 21 27 | | 71 794 39 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir.exol@pcc.eu | | www.pcc-exol.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9880267207 | | 020716361 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2013-01-09 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39b3nd

Podziel się opinią

Share
d39b3nd
d39b3nd