Trwa ładowanie...
d2xd9g8
espi

PCC INTERMODAL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (11/2013)

PCC INTERMODAL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (11/2013)
Share
d2xd9g8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20.06.2013 r. Rada Nadzorcza PCC Intermodal S.A. jako organ uprawniony na podstawie § 17 ust 2 pkt j) Statutu Spółki, na mocy podjętej uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do: - przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzanego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., - badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz pakietu konsolidacyjnego Spółki sporządzonych za rok 2013. Podmiotem tym jest BDO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3355. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru BDO Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. PCC Intermodal S.A. już wcześniej korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za pierwsze półrocze
lat 2009 - 2012 oraz badania sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych Spółki sporządzonych za lata 2008 - 2012. Umowa pomiędzy Spółką, a BDO Sp. z o.o. zawarta zostanie na okres niezbędny do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzanych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz pakietu konsolidacyjnego Spółki sporządzonych za rok 2013. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58-58-200 (58) 58-58-201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xd9g8

Podziel się opinią

Share
d2xd9g8
d2xd9g8