Trwa ładowanie...
d1ltpb7

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i PCC SE umowy podporządkowania ( ...

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i PCC SE umowy podporządkowania (5/2015)

Share
d1ltpb7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i PCC SE umowy podporządkowania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A (?Spółka?) informuje, że w dniu 11 lutego 2015 r. powziął informację o podpisaniu przez PCC SE (jako ostatni podmiot) trójstronnej umowy podporządkowania dwóch umów pożyczek zawartych przez Spółkę z PCC SE (na 1.419.000,00 EUR - tj. 5.959.658,10 PLN i na 70.000.000,00 PLN). Na mocy umowy podporządkowania prawa PCC SE wynikające z powyższych umów pożyczek są podporządkowane wierzytelnościom Banku Gospodarstwa Krajowego (?BGK?) wynikającym z umów kredytu (o zawarciu których Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2015). Co do zasady spłata określonych powyżej pożyczek do PCC SE może nastąpić pod warunkiem spłaty przez PCC Intermodal S.A. całości kredytów zaciągniętych w BGK. W umowie podporządkowania przewidziano jednak możliwość częściowej spłaty zawartej z PCC SE umowy pożyczki kwoty 70.000.000,00 PLN, do równowartości zaciągniętego z BGK kredytu inwestycyjnego. Warunki umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Podana w niniejszym raporcie
kwota euro przeliczona została według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 11 lutego 2015 r., zgodnie z §2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podstawa prawna przekazania raportu: art 56 ust 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ltpb7

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 58-58-200 | | (58) 58-58-201 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info.intermodal@pcc.eu | | www.pccintermodal.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7491968481 | | 532471265 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ltpb7

Podziel się opinią

Share
d1ltpb7
d1ltpb7