Trwa ładowanie...
d475uwf
espi

PCC ROKITA S.A. - Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii AB (25/2012)

PCC ROKITA S.A. - Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii AB (25/2012)

Share
d475uwf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-27
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii AB
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita S.A. ("Spółka") otrzymał informację, że zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 980/12 z dnia 27.12.2012 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki PCC Rokita S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w dniu 31 grudnia 2012 r. w depozycie papierów wartościowych 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii AB spółki PCC ROKITA S.A. o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwał Zarządu Spółki Nr 238/VII/2012 oraz Nr 239/VII/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., oraz nadać im kod PLPCCRK00035. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

| | | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC ROKITA S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 794 2000 | | +48 71 794 2197 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir.rokita@pcc.eu | | www.pcc.rokita.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 917-00-000-15 | | 930613932 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2012-12-27 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d475uwf

Podziel się opinią

Share
d475uwf
d475uwf