Trwa ładowanie...
d26p0gz

PCZ - Nabycie akcji własnych (27/2014) - EBI

PCZ - Nabycie akcji własnych (27/2014)

Share
d26p0gz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że na podstawie Uchwały Nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect w celu umorzenia lub obsługi programu motywacyjnego menedżerów, zmienionej Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2014 r. Emitent nabył 90 szt. (słownie dziewięćdziesiąt) akcji własnych na okaziciela. Transakcje kupna miała miejsce w dniu 30 października br. na rynku NewConnect. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 10,00 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10,00 zł. Nabyte akcje stanowią 0,0002% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 90 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0001% ogólnej liczby głosów. W wyniku nabycia akcji Emitent w dniu transakcji posiadał 83 039 akcji własnych co stanowiło 0,2291% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,1252% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta Obecnie Emitent posiada na dzień publikacji raportu 269 377 akcji własnych, co stanowi 0,7431% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,4063% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 3 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26p0gz

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Stanisław Pachołek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26p0gz

Podziel się opinią

Share
d26p0gz
d26p0gz