Trwa ładowanie...
d19xa7u

PEKAES - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 3/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku (4...

PEKAES - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 3/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku (48/2010)

Share
d19xa7u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 3/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym informuje o dokonaniu korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 3/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku.Przyczyną korekty jest błąd polegający na braku zamieszczenia w treści skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 3/2010, elementów wymaganych przez § 87 ust. 1 w zw. z § 87 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?), w postaci danych za kwartał, którego dotyczy przedmiotowy raport, oraz danych za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego, zgodnych z zakresem wynikającym ze stosowanych przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, tj. braku zamieszczenia, w zestawieniu "Sprawozdanie z całkowitych dochodów" znajdującego się na str. 4 raportu oraz w zestawieniu "Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów" znajdującego się na str. 49 raportu, danych za okresy od 01.07.2010?30.09.2010 oraz 01.07.2009?30.09.2009.Korekta
skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 3/2010 polega na uzupełnieniu wskazanych powyżej zestawień o brakujące dane finansowe za okresy od 01.07.2010?30.09.2010 oraz 01.07.2009?30.09.2009.W związku z powyższym, Zarząd PEKAES S.A., przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu prawidłowe zestawienie "Sprawozdanie z całkowitych dochodów" oraz "Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów", uwzględniające powyższą korektę, jak również przekaże w odrębnym raporcie (oznaczonym jako skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 - korekta) całą treść skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 3/2010 uzupełnioną o brakujące elementy. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | skrocony skonsolidowany IIIkw .pdf | Skrócony skonsolidowany Raport Kwartalny za III Kwartał 2010 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19xa7u

| | | PEKAES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEKAES | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-870 | | Błonie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Spedycyjna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 460 26 26 | | 022 460 27 27 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pekaes.com.pl | | www.pekaes.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-010-47-17 | | 000982285 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19xa7u

Podziel się opinią

Share
d19xa7u
d19xa7u