Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq
espi

PEKAES - Udzielenie prokury łącznej (38/2012)

PEKAES - Udzielenie prokury łącznej (38/2012)
Share
d1mrepq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie prokury łącznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje, że w dniu 27 sierpnia 2012 roku wszyscy członkowie Zarządu Spółki podjęli uchwałę o udzieleniu z dniem 28 sierpnia 2012 roku Panu Jackowi Rajnowskiemu ? Janiak prokury łącznej. Udzielona prokura łączna uprawnia Jacka Rajnowskiego ? Janiak do reprezentowania Spółki wraz z Członkiem Zarządu Spółki. Jacek Rajnowski ? Janiak ma 36 lat, jest związany ze Spółką od grudnia 2009 roku. Od 1 września 2010 roku jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu i Komunikacji, natomiast od marca 2012 roku pełni dodatkowo funkcje Pełnomocnika Zarządu ds. Komunikacji oraz Pełnomocnika Zarządu ds. CSR. Jest
absolwentem (i) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz (ii) Uniwersytetu Rennes 1 we Francji. Dodatkowo, wiedzę zawodową poszerzał również w ramach międzynarodowych i krajowych szkoleń. W latach 2001-2007 związany był z Grupą TP, pełniąc funkcję Doradcy Prezesa Zarządu TP, Project Managera w PTK Centertel Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu Fundacji Grupy TP oraz Doradcy Zarządu TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. Następnie, w latach 2008-2009 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Values Grupa Firm Doradczych. Jacek Rajnowski ? Janiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie. Nie wykonuje działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Spółki. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Znajomość języków obcych: francuski, angielski. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Maciej Bachman Piotr Wojnarowicz Członek Zarządu Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq