Trwa ładowanie...
d2p1bv5
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipote...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZI04 (29/2011)
Share
d2p1bv5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-08
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZI04
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZI04 dla dziesiątego okresu odsetkowego. Stopa Referencyjna dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZI04 (WIBOR6M) dla dziesiątego okresu odsetkowego wynosi 4,75 % w skali roku, Marża wynosi 0,25%. Stopa Oprocentowania dla dziesiątego okresu odsetkowego wynosi 5,00 % w skali roku i naliczana jest od dnia 12 lipca 2011 roku. Dzień Płatności Odsetek za dziesiąty okres odsetkowy przypada w dniu 12 stycznia 2012 roku. Wysokość odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZI04 wynosi 25,21 zł. Tabela odsetkowa dla dziesiątego okresu odsetkowego dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZI04 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
TabelaodsetkowaLZI04-X_okres.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Domaniewska 39A
(ulica) (numer)
022 208 20 40 022 208 21 88
(telefon) (fax)
poczta@pekaobh.pl www.pekaobh.pl
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Agata Kwaśniak Prokurent
2011-07-08 Irena Stocka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1bv5

Podziel się opinią

Share
d2p1bv5
d2p1bv5