Trwa ładowanie...
d3ebgri

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łą ...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 75.000.000 PLN Serii LZ-II-11. (39/2014)

Share
d3ebgri
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 75.000.000 PLN Serii LZ-II-11.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt.1.1.1. Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości treść Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 75.000.000 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) Serii LZ-II-11. Publikowany dokument stanowi Suplement do Warunków Emisji dla Hipotecznych Listów Zastawnych (?Listy Zastawne?) zawartych w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym Pekao Banku Hipotecznego S.A., który został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 sierpnia 2010 roku.
Załączniki
Plik Opis
Suplement do Warunków Emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11.pdf Suplement do Warunków Emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
022 208 21 69 022 208 21 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Tomasz Mozer Prezes Zarządu
2014-11-25 Agata Kwaśniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ebgri

Podziel się opinią

Share
d3ebgri
d3ebgri