Trwa ładowanie...
d3q52kl
d3q52kl

Pekao: Nastroje polskich mikro i małych firm wyraźnie poprawiają się

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Nastroje polskich małych i mikro firm wyraźnie poprawiają się - w piątym badaniu kondycji polskich firm Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm banku Pekao podtrzymał wzrostową tendencję z ubiegłego roku i wzrósł o 3 pkt do 96,4 pkt. To najwyższy poziom wskaźnika, który jest syntetyczną miarą nastrojów polskiego małego biznesu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3q52kl

Wskaźnik koniunktury osiągnął najwyższe wartości we wszystkich branżach: produkcyjnej, usługowej, handlowej i budowlanej. Najwyższe oceny za ubiegły rok wystawiły produkcja i budownictwo (99 pkt.), na kolejnym miejscu znalazła się branża usługowa (97 pkt.), a najniższą wartość wskaźnika odnotowano w handlu (93 pkt.).

?Po raz kolejny widzimy wyraźną poprawę nastrojów wśród mikro i małych przedsiębiorców. Optymistyczna ocena perspektyw na 2015 rok, to dobry prognostyk dla gospodarki. Co istotne, lepsze nastroje są notowane we wszystkich badanych przez nas branżach oraz w każdym z województw. Polskie małe firmy coraz lepiej radzą sobie na rynkach zagranicznych i rozwijają działalność eksportową" - powiedział wiceprezes Pekao Grzegorz Piwowar, komentując wyniki badania.

W 2014 roku 13% ankietowanych przedsiębiorstw (w tym 12% mikro i 33% małych firm) prowadziło w okresie ostatnich 12 miesięcy działalność eksportową. Dodatkowo, eksporterzy najwyżej w historii badania oceniali przychody z eksportu (104 pkt.).

d3q52kl

Wskaźnik dostępności finansowania zewnętrznego osiągnął poziom 100 pkt. W ub. roku 24% mikro i małych firm korzystało z finansowania zewnętrznego działalności bieżącej, przy czym odsetek małych firm wykorzystujących kredyt wzrósł w ciągu roku o 5 pkt - do 52%.

?W roku 2014 projekty inwestycyjne realizowało 40% mikro i małych firm. Pozytywnym aspektem jest wzrost wydatków inwestycyjnych (14% inwestycji miało wartość większą niż 100 tys. złotych) oraz deklaracje firm dotyczące dalszego zwiększania nakładów w roku 2015 r." - czytamy w raporcie.

Badanie pokazało, że 40% małych i mikrofirm realizuje projekty inwestycyjne, a firmy wdrażające innowację planują zwiększyć nakłady na ten cel w tym roku - 26% firm wdraża innowacje produktowe, a 13% innowacje procesowe. 6% firm buduje przewagę konkurencyjną na rynku w oparciu o innowacje.

?Obecnie, jak wskazuje raport, dla 6% firm innowacje stanowią główne źródło przewagi konkurencyjnej. Połączenie przedsiębiorczości ze środkami unijnymi stwarza warunki do wzrostu konkurencyjności i stopniowego przechodzenia w kierunku gospodarki opartej na wiedzy" - podkreślił Piwowar.

d3q52kl

Spośród tych firm, które chcą w przyszłości korzystać ze środków unijnych większość (79%) chciałaby wykorzystać pomoc na zakup środków trwałych umożliwiających wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych. 12% firm chciałoby przeznaczyć środki unijne na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

W perspektywie unijnej na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców przewidziane jest około 20 mld euro, z czego około 10 mld euro na wspieranie innowacji. Na razie, zainteresowanie tymi środkami deklaruje 15% ankietowanych, a 26% jeszcze nie podjęło ostatecznej decyzji.

Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza ?dużo gorzej", 75 - ?gorzej", 100 - ?ani lepiej, ani gorzej", 125 - ?lepiej", 150 - ?dużo lepiej". Wskaźnik jest oparty na badaniu przeprowadzanym rokrocznie na zlecenie Banku Pekao wśród właścicieli blisko 7 tys. polskich mikro i małych przedsiębiorstw.

(ISBnews)

d3q52kl

Podziel się opinią

Share
d3q52kl
d3q52kl