Trwa ładowanie...
dpm68z9

Pekao Pioneer PTE SA informuje

...

Share
dpm68z9

18.04. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ("Towarzystwo"), działając zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 142), informuje, iż Pan Grzegorz Piwowar, pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa, nie został wybrany na okres kolejnej kadencji.

Jednocześnie Towarzystwo, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 4) w/w rozporządzenia informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza Mozera w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała o powołaniu Pana Tomasza Mozera stanie się skuteczna z dniem udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na powołanie Pana Tomasza Mozera w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.

kom amp/

dpm68z9

Podziel się opinią

Share
dpm68z9
dpm68z9