Trwa ładowanie...
d3g3e2t
d3g3e2t

Pekao Pioneer PTE SA informuje

...
Share
d3g3e2t

02.07. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działając zgodnie z § 12 pkt. 6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 627 z późn. zm.), informuje o wyborze KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego za lata obrotowe 2010 - 2011.

Jednocześnie Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działając zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 7) powyższego rozporządzenia, informuje o wyborze KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. za lata obrotowe 2010 - 2011.

kom abs

d3g3e2t

Podziel się opinią

Share
d3g3e2t
d3g3e2t