Trwa ładowanie...
d2thm6i

Pelion przewiduje wzrost rynku hurtowej dystrybucji do aptek o 3-6% w br.

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Pelion zakłada wzrost rynku hurtowej dystrybucji do aptek o ok 3-6% w tym roku wobec 5,1% wzrostu w 2014 r., podała spółka.

Share
d2thm6i

"Na rok 2015 grupa przewiduje wzrost rynku hurtowej dystrybucji do aptek o ok. 3-6%. Dynamika wspomnianego rynku w 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 wyniosła +5,1%. Dynamika sprzedaży do szpitali r/r wyniosła 14,7%, a dynamika sprzedaży detalicznej w Polsce 2,7%" - czytamy w raporcie.

Na wyniki spółek działających na Litwie wpływ ma przewidywany wzrost litewskiego rynku farmaceutycznego, który to rynek należy do jednych z najmniejszych w Europie i charakteryzuje się wysokim stopniem konsolidacji, podano także. Wzrost rynku hurtowego na Litwie wyniósł 2,6% w 2014 r.

Grupa Pelion zrealizowała w 2014 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 7,69 mld zł, osiągając wzrost o 5,1% w skali roku (bez uwzględnienia przychodów spółki Polbita Sp. z o.o. wzrost wyniósłby +3,9%). Grupa odnotowała wzrost realizowanej sprzedaży w segmencie hurt na poziomie +5,5% oraz w segmencie detal na poziomie +3,1% (bez uwzględnienia przychodów spółki Polbita Sp. z o.o. dynamika wyniosłaby -1,4%).

d2thm6i

W 2014 r. grupa Pelion osiągnęła zysk brutto w wysokości 84.678 tys. zł oraz zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 55.936 tys. zł. Wskaźniki rentowności kształtowały się następująco: wskaźnik rentowności brutto - 1,1 %, wskaźnik rentowności netto - 0,7 %.

Grupa wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie 848,85 mln zł, tj. o 1,1% niższy niż w 2013 r. Zysk ze sprzedaży obejmuje zysk zrealizowany przez spółki Polbita Sp. z o.o. i Polbita Marketing Sp. z o.o. w wysokości 31,39 mln zł.

"Rentowność zysku ze sprzedaży wyniosła 11,0% i była o 0,7 pkt proc niższa niż w 2013 r., co było spowodowane głównie obniżką marży w wyniku ustawowej zmiany narzutu hurtowego na leki refundowane w Polsce (około 22 mln zł ; spadek wskaźnika marży o 0,3 pkt proc.) oraz spadkiem marży na pozostałym asortymencie (około 19,2 mln zł; spadek wskaźnika marży o 0,2 pkt proc.)" - czytamy w raporcie.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 750,21 mln zł, tj. o 5,5% więcej niż w 2013 r., a ich wskaźnik ukształtował się tak jak w roku ubiegłym na poziomie 9,7%. Na wzrost kosztów miało wpływ włączenie w 4 kwartale 2014 r. do grupy spółek Polbita Sp. z o.o. i Polbita Marketing Sp. z o.o., które powiększyło w/w koszty o 29,08 mln zł.

d2thm6i

EBITDA za rok 2014 wyniosła 151,5 mln zł, tj. o 13,6% mniej niż w 2013 r.. Rentowność EBITDA wynosiła 2,0% tj. o 0,4 pkt proc. mniej niż w 2013 r.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.

(ISBnews)

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i