Trwa ładowanie...
d4gchpx

PELION - Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego. (168/2011)

PELION - Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego. (168/2011)

Share
d4gchpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 168 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PELION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. (dawniej PGF S.A.) informuje, iż do Spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 29 listopada 2011 r. obniżenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta. Wartość kapitału zakładowego Spółki została obniżona z kwoty 24.832.478,00 zł (dwudziestu czterech milionów ośmiuset trzydziestu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu ośmiu złotych) do kwoty 24.496.196,00 zł (dwudziestu czterech milionów czterystu dziewiędziesięciu sześciu tysięcy stu dziewięćdziesięciu sześciu złotych), czyli o kwotę 336.282,00 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji, która pozostała po umorzeniu 168.141 (stu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy stu czterdziestu jeden) akcji własnych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda akcja. Przed zarejestrowaniem zmian na kapitał zakładowy składało się
12.416.239 akcji, które uprawniały do 19.509.439 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po zarejestrowaniu ww. zmian na kapitał zakładowy składa się 12.248.098 akcji, które uprawniają do 19.341.298 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Umorzeniu uległy akcje własne Spółki na okaziciela, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w wykonaniu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

| | | PELION SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PELION | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zbąszyńska | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 640 79 57 | | 042 640 71 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pgf.com.pl | | www.pgf.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 10 09 357 | | 470929074 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Anna Biendara Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

Podziel się opinią

Share
d4gchpx
d4gchpx