Trwa ładowanie...
d45iqfh

Pengab wzrósł o 0,1 pkt do 26,5 pkt w lipcu

Warszawa, 22.07.2014 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 0,1 pkt m/m do 26,5 pkt w lipcu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą TNS Polska. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 11,3 pkt.
Share
d45iqfh

"W lipcu indeks Pengab wyniósł 26,5 pkt. tym samym uzyskując wartość analogiczną jak przed miesiącem. W środowisku bankowym w lipcu ukonstytuowała się korzystna ocena sytuacji na rynku bankowym. W najbliższych trzech miesiącach nie przewiduje się spadku aktywności klientów na rynku bankowym. Wskaźnik wyprzedzający podobnie jak przed miesiącem utrzymał się na poziomie 29,8 pkt. Podobnie jak przed miesiącem poprawę odnotowano na rynku kredytów, nie przewiduje się jednak większej dynamiki wzrostu wartości kredytów w stosunku do obserwowanej w minionym kwartale. Niezmiennie środowisko bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych" - poinformował Marcin Idzik z TNS Polska.

Wskaźnik ocen wzrósł o 0,1 pkt w skali miesiąca do 23,3 pkt w lipcu, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 0,2 pkt do 29,8 pkt.

Drugi miesiąc z rzędu słabnie optymizm przedstawicieli środowiska bankowego w odniesieniu do przewidywanego rozwoju sytuacji na rynku bankowym w perspektywie najbliższego półrocza. Należy jednak zauważyć, że pomimo spadku optymizmu, w większości obszarów, przeważają prognozy wskazujące na wzrost w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

d45iqfh

"Z mniejszym entuzjazmem niż w czerwcu polscy bankowcy patrzą też na ogólną sytuację ekonomiczną. O 15 pkt proc. pogorszyło się saldo prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. O tyle samo pogorszyły się prognozy dotyczące wzrostu gospodarki kraju. Saldo prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w porównaniu z czerwcem jest niższe o 5 pkt proc." - podano także.

Na rynku kredytów dla osób indywidualnych w lipcu miała miejsce dalsza poprawa wskaźnika ocen (+ 4 pkt proc.), której - jak w 3 poprzednich miesiącach - towarzyszy spadek wartości wskaźnika prognoz (-4 pkt proc.). Największe zmiany w porównaniu z miesiącem poprzednim można zaobserwować w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych - wskaźnik ocen wzrósł o 8 pkt proc., natomiast wskaźnik prognoz spadł o 3 pkt proc.

Na rynku kredytowym przedsiębiorców, podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych, wzrostowi wskaźnika ocen towarzyszy spadek wskaźnika prognoz. Trend ten utrzymuje się od maja br. W odniesieniu do szczegółowych obszarów, nastąpił spadek oceny i prognoz kredytów inwestycyjnych (-5 pkt proc.). Ocena kredytów obrotowych utrzymała się na poziomie z czerwca, przy spadku prognoz (- 4 pkt proc.).

W porównaniu z czerwcem o 3 pkt proc. spadł wskaźnik ocen rynku depozytowego gospodarstw domowych osiągając poziom 13 punktów. Z kolei wskaźnik prognoz wzrósł o 3 punkty. Największa zmiana miesiąc do miesiąca miała miejsce w obszarze depozytów terminowych gdzie wskaźnik ocen spadł o 8 pkt proc. do poziomu 21 punktów.

Na rynku depozytowym podmiotów gospodarczych, podobnie jak w poprzednich miesiącach, sytuacja oceniana jest stosunkowo stabilnie. Zarówno wskaźniki ocen, jak i prognoz nie wskazują na większe zmiany. Zmiany na tym rynku nie przekraczają 3 pkt proc.

Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 8 a 17 lipca. W badaniu wzięło udział 200 placówek bankowych, reprezentujących różne typy banków.

(ISBnews)

d45iqfh

Podziel się opinią

Share
d45iqfh
d45iqfh