Trwa ładowanie...
d40zr0b
espi

PEP - Nabycie akcji Spółki (15/2012)

PEP - Nabycie akcji Spółki (15/2012)
Share
d40zr0b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 marca 2012 roku Spółka otrzymała informację, zgodnie z którą ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie ("ING"), w wyniku nabycia (rozliczonego na dzień 16 marca 2012 roku) akcji Spółki stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem, o którym mowa powyżej, ING posiadało 2.131.202 akcje Spółki, stanowiące 9,9991% ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniające do 9,9991% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W dniu 21 marca 2012 roku ING posiada 2.269.098 akcje Spółki, stanowiące 10,65% ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniające do 10,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przekazaną Spółce informacją, w perspektywie 12 miesięcy ING nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem nabycia akcji spółki jest lokowanie środków pieniężnych w
ramach działalności inwestycyjnej ING. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d40zr0b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2012-03-21 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40zr0b

Podziel się opinią

Share
d40zr0b
d40zr0b