Trwa ładowanie...
dtiqdao
dtiqdao
espi

PEP - Wybór biegłego rewidenta (28/2011)

PEP - Wybór biegłego rewidenta (28/2011)
Share
dtiqdao
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-27
Skrócona nazwa emitenta
PEP
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
"Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2011 roku Rada Nadzorcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyznaczyła KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 428, na biegłego rewidenta, który dokona przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres kończący się 30 czerwca 2011 roku oraz zbada sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres kończący się 31 grudnia 2011. KPMG Audyt Sp. z o.o. nie świadczyła w 2010 roku na rzecz Spółki żadnych usług.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dtiqdao

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2011-05-27 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtiqdao

Podziel się opinią

Share
dtiqdao
dtiqdao