Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

Perma-Fix Medical - Aktualizacja biężącej sytuacji biznesowej spółki Perma-Fix Medical (46/2014) - EBI

Perma-Fix Medical - Aktualizacja biężącej sytuacji biznesowej spółki Perma-Fix Medical (46/2014)
Share
d2emy1g

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 46 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja biężącej sytuacji biznesowej spółki Perma-Fix Medical | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Perma-Fix Medical S.A. (WAR: PFM, dalej: ?Spółka?, ?Emitent?), podmiotu zależnego spółki giełdowej Perma-Fix Environmental Services, Inc., notowanej na rynku NASDAQ, inforumuje, iż dzisiaj czyli w środę 19 listopada 2014 r. o godzinie 14:30 czasu polskiego na stronie internetowej spółki www.medical-isotope.com odbędzie się telekonferencja z przedstawicielami zarządu Spółki, na której przedstawiona zostanie jej bieżąca sytuacja biznesowa. Emitent chce także podkreślić, iż aktualizacja bieżącej sytuacji biznesowej Spółki jest podyktowana między innymi faktem, iż w połowie sierpnia Amerykańskie Biuro Patentów i Znaków Towarowych wydało zezwolenie na objęcie patentem wszystkich elementów technologii wydajnego pozyskiwania kompozytu żywicy. Powyższe zawiadowienie (?notice of allowance?) to krok milowy dla Spółki w kierunku rozwoju technologii wytwarzania izotopu Tc-99m. Biorąc pod uwagę komercyjne, środowiskowe I ekonomiczne korzyści, jakie daje nowy proces technologiczny, Spółka zidentyfikowała kilka
potencjalnych możliwości uzyskania dotacji z Unii Europejskiej w celu komercjalizacji technologii w Europie. Dodatkowo perspektywy rozwoju branży są obiecujące. Emitent wierzy, że jego technologia zmieni globalny system dostaw izotopu Tc-99m i zaspokoi globalną potrzebę rynkową wytwarzania Tc-99 bez użycia uranu. Ponadto, Spółka chce także przekazać, iż technologia Emitenta do pozyskiwania izotopu do celów medycznych spotkała się ze zwiększonym zainteresowaniem branży zarówno w Polsce jak i w Europie. 25 sierpnia 2014 r. Emitent otrzymał pozytywną informację zwrotną od liderów branży podczas VIII Międzynarodowej Konferencji i Targach dotyczących Izotopów w Chicago, organizowanej przez Światowy Komitet ds. Izotopów, której gospodarzem było Amerykańskie Stowarzyszenie Nuklearne. Proces Spółki został przetestowany i sprawdzony przez wiodące instytucje w Europie i Ameryce Północnej. Obecnie Emitent prowadzi negocjacje z potencjalnymi partnerami strategicznymi, którzy umożliwią mu stworzenie finalnej wersji
prototypu generatora Tc-99. Podczas tego etapu Spółka złoży dokumenty niezbędne do uzyskania zatwierdzenia Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz pozwoleń w Unii Europejskiej. Transmisja na żywo z telekonferencji dostępna będzie na stronie internetowej Spółki: www.medical-isotope.com. Nagranie z telekonferencji będzie dostępne przez 90 dni od zakończenia telekonferencji na stronie internetowej Spółki: www.medical-isotope.com. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Louis Centofanti Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g