Trwa ładowanie...
d4fwj57

PERMEDIA - Komentarz do artykułu zamieszczonego w Gazecie Giełdy Parkiet z dnia 3.01.2013 r. (1/2...

PERMEDIA - Komentarz do artykułu zamieszczonego w Gazecie Giełdy Parkiet z dnia 3.01.2013 r. (1/2013)

Share
d4fwj57

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PERMEDIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Komentarz do artykułu zamieszczonego w Gazecie Giełdy Parkiet z dnia 3.01.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym od Spółki MW Chemie, s.r.o. z siedzibą w Pradze wpłynął wniosek o przekazaniu do publicznej wiadomosci komentarz do artykułu zamieszczonego w dniu 3.01.2013 r. na stronie 7 w Gazecie Giełdy Parkiet ( artykuł w załączeniu). W wyniku Transakcji nabycia przez MW Chemie w dniu 21.12.2012 roku akcji Spółki LU Chemie, MW Chemie przekroczył (pośrednio - poprzez nabycie LU CHEMIE, a.s.) limit 33% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i zgodnie z Ustawą Wzywający jest zobowiązany do ogłoszenia wezwania w celu nabycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. MW Chemie dokonało dniu 2.01.2013 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Chemiczne "Permedia" S.A. ogłaszane zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (tekst wezwania w załączeniu). Z ogloszenia jasno wynika, że po zakończeniu wezwania, Nabywający zamierza osiągnąć 1.186.940 akcji Spółki reprezentujących 60,713043% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 66,000000% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Natomiast w gazecie został umieszczony nagłówek do artykułu o treści cyt.: "Główny akcjonariusz przekroczy 66 proc. głosów." Zdaniem MW Chemie, s.r.o. zapis ten może wprowadzić akcjonaruszy w błąd sugerując, że główny udziałowiec będzie dokonywal dalszych wykupów akcji Z.Ch. Permedia, co nie jest jego celem. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Artykulparkiet03012012.pdf | Skan Artykułu dotyczącego nabywania akcji Permedii | | | | | | | | | |
| | WezwaniePermedia02032012.pdf | Treść Wezwania MW Chemie, s.r.o. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fwj57

| | | ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PERMEDIA | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-331 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grenadierów | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-81) 744-12-71 | | (0-81 744-03-74 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@permedia.pl | | www.permedia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-01-50-875 | | 430413516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Michal Wygrys Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fwj57

Podziel się opinią

Share
d4fwj57
d4fwj57