Trwa ładowanie...
d2iufmc

PERMEDIA - Korekta raportu rocznego SA-R za 2012 rok (11/2013)

PERMEDIA - Korekta raportu rocznego SA-R za 2012 rok (11/2013)

Share
d2iufmc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PERMEDIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu rocznego SA-R za 2012 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. informuje, że dokonano korekty jednego z elementów raportu rocznego SA-R/2012, opublikowanego w dniu 28 lutego 2013 r., tj. dodatkowych not objaśniających. W punkcie 15 dodatkowych not objaśniających "Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w rocznym sprawozdaniu". Było: Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, które nie ujęte by były w sprawozdaniu. Jest: W dniu 27 lutego 2013 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki z dnia 21.12.2012 r. Na mocy niniejszego aneksu, zobowiązanie w kwocie 6 mln PLN wynikające z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką Permedia a Bochemie, a.s. zostaje przeniesione na MW Chemie, s.r.o. Termin spłaty pożyczki: 21.12.2015 r. Oprocentowanie : 1M WIBOR plus marża Zabezpieczenie: zastaw na akcjach Spółki LU Chemie a.s. z siedzibą w Pradze. W załączeniu pełna treść skorygowanego załącznika. Podstawa prawna Art. 56 ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz w spółkach publicznych ( Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Dodatkowe noty objasniające 2012.pdf | Dodatkowe noty objaśniające 2012 do Raportu SR-A 2012 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iufmc

| | | ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PERMEDIA | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-331 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grenadierów | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 81 744-12-71 | | 81 744-03-74 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@permedia.pl | | www.permedia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-01-50-875 | | 430413516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Michal Wygrys Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iufmc

Podziel się opinią

Share
d2iufmc
d2iufmc