Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

PERMEDIA - Rezygnacja Członka Zarządu Z.Ch. "Permedia" (9/2011)

PERMEDIA - Rezygnacja Członka Zarządu Z.Ch. "Permedia" (9/2011)
Share
dhq6x3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
PERMEDIA
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu Z.Ch. "Permedia"
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Z.Ch."Permedia" S. A. informuje, że Pani Beata Ducin, Członek Zarządu Spółki złożyła w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji ze skutkiem na dzień 26 kwietnia 2011 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 p. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA
(pełna nazwa emitenta)
PERMEDIA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-331 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grenadierów 9
(ulica) (numer)
(0-81) 744-12-71 (0-81) 744-03-74
(telefon) (fax)
sekretariat@permedia.pl www.permedia.pl
(e-mail) (www)
712-01-50-875 430413516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Michal Wygrys Prezes Zarządu
2011-04-26 Elżbieta Baryła Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r