Trwa ładowanie...
d15nctw
d15nctw
espi

PERMEDIA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Z. Ch. Permedia S.A. (32/2013)

PERMEDIA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Z. Ch. Permedia S.A. (32/2013)
Share
d15nctw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
PERMEDIA
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Z. Ch. Permedia S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Z. Ch. "Permedia" S.A. informuje, że w dniu 13 września 2013r. otrzymał zawiadomienia od LU Chemie a.s. z siedzibą w Pradze, MW Chemie s.r.o. z siedzibą w Pradze oraz Pana Michala Wygrysa, przekazane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Treść zawiadomień zawarta jest w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
LU_CHEMIE.pdf LU Chemie a.s. - zmiana udziałów w Permedii_10.09.13
MW_CHEMIE.pdf MW Chemie s.r.o. - zmiana udziałów w Permedii_10.09.13
MICHAL_WYGRYS.pdf Michal Wygrys - zmiana udziałów w Permedii_10.09.13

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)
PERMEDIA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-331 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grenadierów 9
(ulica) (numer)
81 744-12-71 81 744-03-74
(telefon) (fax)
sekretariat@permedia.pl www.permedia.pl
(e-mail) (www)
712-01-50-875 430413516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Michal Wygrys Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15nctw

Podziel się opinią

Share
d15nctw
d15nctw