Trwa ładowanie...
d3b7uo7
espi

PETROLINVEST S.A. - Podpisanie aneksu do umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO ...

PETROLINVEST S.A. - Podpisanie aneksu do umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT (79/2012)

Share
d3b7uo7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-27
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku, informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 roku Spółka zawarła z Conwell Oil Corporation B.V. z siedzibą w Holandii aneks do umowy zobowiązującej do sprzedaży 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT z siedzibą w Republice Kazachstanu, podmiocie Grupy PETROLINVEST S.A. ("Aneks", "Umowa"). Zgodnie z zawartym Aneksem, strony Umowy uzgodniły przesunięcie o jeden miesiąc, tj. do dnia 31 stycznia 2013 roku, końcowego terminu realizacji warunków zawieszających wykonanie Umowy, opisanych w raporcie bieżącym nr 118/2011 z dnia 17 grudnia 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Przemysł Paliwowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2012-12-27 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

Podziel się opinią

Share
d3b7uo7
d3b7uo7