Trwa ładowanie...
d1r5b00

PETROLINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach PETROLINVEST S.A. przekazane przez osob ...

PETROLINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach PETROLINVEST S.A. przekazane przez osobę zobowiązaną (4/2015)

Share
d1r5b00

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji na akcjach PETROLINVEST S.A. przekazane przez osobę zobowiązaną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. (?Spółka?), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od osoby pełniącej jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Zarządu Osiedle Wilanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (?Osiedle Wilanowskie?) zawiadomienie z dnia 2 lutego 2015 roku, informujące, że w dniu 29 stycznia 2015 roku do Osiedla Wilanowskiego wpłynęło zawiadomienie z Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego o przejęciu przez PKO Bank Polski SA 470.000 akcji Spółki, należących do Osiedla Wilanowskiego, w trybie art. 22 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (?Ustawa?), na podstawie umowy o ustanowienie przejściowego zastawu rejestrowego z dnia 30 września 2010 roku, zawartej pomiędzy Osiedlem Wilanowskim a PKO BP SA. Akcje zostały przeniesione w dniu 22 stycznia 2015 roku w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, o czym osoba zobowiązana powzięła wiadomość w dniu 29 stycznia 2015 roku. Akcje, zgodnie z art. 23 Ustawy,
zostały przejęte po kursie notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z końca dnia ich przejęcia tj. po 0,16 zł za każdą akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r5b00

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35-37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 58) 666 22 00 | | (0 58) 627 55 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2015-02-03 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r5b00

Podziel się opinią

Share
d1r5b00
d1r5b00