Trwa ładowanie...
d1hw29n

PGE GiEK zawarła z KW umowę na dostawy węgla dla nowych bloków w Opolu

13.08. Warszawa (PAP) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka zależna PGE, zawarła umowę z Kompanią Węglową na dostawy węgla kamiennego w latach 2018 - 2038 na potrzeby...

Share
d1hw29n

13.08. Warszawa (PAP) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka zależna PGE, zawarła umowę z Kompanią Węglową na dostawy węgla kamiennego w latach 2018 - 2038 na potrzeby nowych bloków w Elektrowni Opole, w przypadku realizacji tej inwestycji - poinformowała PGE w komunikacie.

"Zawarcie umowy ma na celu ograniczenie niektórych ryzyk związanych z zadaniem inwestycyjnym Opole II. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi od ok. 16 mld zł do ok. 22 mld zł, w zależności od wolumenu dostawy" - napisano w komunikacie.

"Cena węgla na kolejne lata obowiązywania umowy wyznaczana jest w oparciu o wskaźniki dotyczące średnich cen energii elektrycznej, średnich rynkowych cen węgla oraz średnich kosztów uprawnień do emisji CO2" - dodano.

d1hw29n

Spółka podała, że uruchomienie dostaw węgla uzależnione jest od terminu zakończenia inwestycji, a istnieje możliwość odstąpienia od umowy przez PGE do 30 września 2020 r.

W oddzielnym komunikacie PGE podała, że rada nadzorcza PGE GiEK udzieliła zgody zarządowi PGE GiEK na zmianę uchwały z kwietnia 2013 r. poprzez wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II.

PGE GiEK podpisała też aneks do umowy ze spółkami Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa w sprawie warunków wydania polecenia rozpoczęcia prac na budowę nowych bloków.

"Na mocy aneksu warunkiem wydania polecenia rozpoczęcia prac jest uzgodnienie i wdrożenie warunków regulujących relacje pomiędzy zamawiającym, generalnym wykonawcą i/lub podwykonawcą a PKO Bankiem Polskim, obejmujące m.in. zasady finansowe, warunki i zabezpieczenie płatności, gwarancje wykonania umowy" - napisano w komunikacie.

d1hw29n

Spółka wystawiła powiadomienie o planowanym wystawieniu polecenia rozpoczęcia prac generalnemu wykonawcy, a polecenie rozpoczęcia prac może zostać wydane nie wcześniej niż 120 dni od daty wystawienia tego powiadomienia.

Jak podała PGE, do czasu wystawienia polecenia rozpoczęcia prac będą kontynuowane działania mające na celu wprowadzenie mechanizmów ograniczających ryzyko inwestycyjne i poprawiających rentowność zadania inwestycyjnego Opole II.

W kwietniu spółka wycofała się z inwestycji w nowe bloki w Elektrowni Opole, jako przyczynę podając ograniczenie opłacalności z powodu m.in. zmian na rynku energii. Na początku czerwca premier Donald Tusk ogłosił, że rząd znajdzie środki i sposoby, by nowa elektrownia w Opolu powstała.

Rozbudowę elektrowni Opole o dwa nowe bloki na węgiel kamienny o mocy po 900 MW za ponad 11,5 mld zł brutto ma zrealizować konsorcjum Rafako, Polimex Mostostal i Mostostal Warszawa. (PAP)

pel/ jtt/

d1hw29n

Podziel się opinią

Share
d1hw29n
d1hw29n