Trwa ładowanie...
d1aprgm

PGF - Podpisanie umów i aneksu do umowy z Kredyt Bankiem SA (162/2011)

PGF - Podpisanie umów i aneksu do umowy z Kredyt Bankiem SA (162/2011)

Share
d1aprgm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 162 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umów i aneksu do umowy z Kredyt Bankiem SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. (dawniej PGF S.A.) informuje, iż wpłynęły do Spółki następujące dokumenty: 1. Umowa przystąpienia do długu podpisana z Kredyt Bankiem S.A. w dniu 3 października 2011 r., na mocy której spółka PGF Hurt Sp. z o.o. przystępuje do długu spółki PGF S.A. (obecnie Pelion S.A.) wynikającego z Umowy o kredyt obrotowy w wysokości 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z dnia 8 sierpnia 2003 roku. 2. Porozumienie dotyczące Umowy o kredyt obrotowy z dnia 8 sierpnia 2003 r. zawarte z Kredyt Bankiem S.A. w dniu 09 listopada 2011 r., na mocy którego spółka PGF Hurt Sp. z o.o. przejmuje dług od spółki PGF S.A. (obecnie Pelion S.A.). 3. Aneks do Umowy o kredyt obrotowy z dnia 8 sierpnia 2003 r. zawarty pomiędzy Kredyt Bankiem S.A. a spółką PGF Hurt Sp. z o.o. w dniu 9 listopada 2011 r.. Na mocy aneksu bank udzielił PGF Hurt Sp. z o.o. kredytu obrotowego w wysokości 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z datą zapadalności 31 października 2012 roku. Kredyt jest
poręczony przez PGF S.A. (obecnie Pelion S.A.). PGF Hurt Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od PGF S.A. (obecnie Pelion S.A.). Pozostałe warunki ww. umowy pozostały bez zmian. Umowa zawiera zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Pelion S.A. (dawniej PGF S.A.) uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1aprgm

| | | POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGF | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | ŁódĽ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zb?szyńska | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 640 79 57 | | 042 640 71 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pgf.com.pl | | www.pgf.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 10 09 357 | | 470929074 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1aprgm

Podziel się opinią

Share
d1aprgm
d1aprgm