Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

PGNIG - Podwyższenie perspektywy dla PGNiG SA przez Standard & Poor?s i podtrzymanie ratingu "BBB...

PGNIG - Podwyższenie perspektywy dla PGNiG SA przez Standard & Poor?s i podtrzymanie ratingu "BBB+" (159/2011)
Share
d32vd5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 159 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie perspektywy dla PGNiG SA przez Standard & Poor?s i podtrzymanie ratingu "BBB+" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że w dniu 21 listopada 2011 roku powziął wiadomość o tym, iż agencja ratingowa Standard & Poor's Financial Services ("Standard & Poor?s", "Agencja") w dniu 21 listopada 2011 roku dokonała podwyższenia perspektywy PGNiG z "negatywnej" na "stabilną", podtrzymując rating na poziomie "BBB+". W opinii agencji Standard & Poor?s poprawa perspektywy ratingu odzwierciedla średnioterminową zdolność PGNiG do utrzymania wskaźników kredytowych dla ratingu "BBB+", także pomimo wysokiego poziomu inwestycji oraz przewidywanych przez Agencję słabych wyników finansowych za 2011. Na podwyższenie perspektywy wpływ miało trwające przejęcie aktywów ciepłowniczych i energetycznych Vattenfall Heat Poland, które Standard & Poor?s uznała za znaczącą dywersyfikację działalności PGNiG. Agencja oceniła także, iż kontynuowanie przez PGNiG inwestycji wydobywczych i handlowych poza Polską będzie wspierać profil ryzyka biznesowego Spółki w długim
terminie. Podtrzymana ocena ratingowa PGNiG odzwierciedla, w opinii Agencji, pozycję Spółki jako dominującego krajowego dostawcy gazu ziemnego w Polsce. Profil ryzyka działalności PGNiG został oceniony jako zadowalający dzięki silnej pozycji rynkowej jako czołowego polskiego producenta i importera gazu ziemnego oraz właściciela i operatora krajowego systemu magazynowania gazu i głównych sieci dystrybucyjnych. Jednocześnie poziom płynności PGNiG jest zdaniem Agencji wystarczający. Standard & Poor?s zauważa także niekorzystny wpływ na ocenę ratingową wywierany przez zmienność wysokości osiąganych zysków oraz ryzyko niepełnego i nieterminowego odzyskiwania poniesionych kosztów za pośrednictwem stawek taryfowych w wypadku wzrostu cen gazu z importu. Czynnikiem o negatywnym oddziaływaniu jest również uzależnienie od importu gazu z Rosji oraz rosnący udział zysków z działalności poszukiwawczo-wydobywczej odznaczającej się wyższym ryzykiem. Poprzednio Spółka informowała o ratingu Standard & Poor?s w raporcie
89/2009. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, November 21st 2011Moody’s Downgrades the Outlook for PGNiGCurrent Report No. 159/2011The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”, “the Company”) hereby reports that on November 21st 2011 it became aware that on the same day ratings agency Standard & Poor's Financial Services („Standard & Poor’s”, „Agency”) had revised the outlook for PGNiG from “negative” to “stable”, upholding its long-term rating of “BBB+”.The outlook revision reflects Agency’s view that despite PGNiG's high level of investment and expected weak 2011 financial results, the PGNiG Group will be able to sustainably achieve credit ratios in line with the current rating BBB+ over the medium term.The outlook upgrade was a result of PGNiG's strategy to diversify its business from gas supply and extraction to other domestic energy-related services and to continue investing in its gas infrastructure outside of domestic supply and trading which will support the Company’s business risk profile in long term.
The Agency anticipates that these investments will strain the group's financial risk profile, especially given the expectation that the group's financial performance will weaken significantly in 2011.The ratings on PGNiG reflects the Agency’s view of the PGNiG’s position as the dominant domestic gas supplier in Poland. The Company’s business risk profile was viewed as "satisfactory," owing to its strong market position as the country's leading domestic gas producer and importer, and owner and operator of the polish gas storage system and main distribution networks. PGNiG's current liquidity position is considered by the Agency to be adequate.In the Agency’s opinion, these credit strengths are offset by PGNiG's earnings volatility, and the possibility of less than full and timely cost recovery in tariffs in the event of high import gas prices. Rating weaknesses derive from PGNiG's dependence on gas imports from Russia and its increasing share of earnings derived from higher risk oil and gas exploration and
production.The Company formerly informed about Standard & Poors’s rating in current report no. 89/2009. | |

d32vd5v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Przemysł paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Michał Szubski Prezes Zarządu
2011-11-21 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v