Trwa ładowanie...
d10qzpi
d10qzpi
espi

PGNIG - Wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko OAO Gazprom i OOO Gazprom Export (153/2011)

PGNIG - Wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko OAO Gazprom i OOO Gazprom Export (153/2011)
Share
d10qzpi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 153 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko OAO Gazprom i OOO Gazprom Export | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka") informuje, że w dniu 7 listopada 2011 roku za pośrednictwem swojego pełnomocnika z Kancelarii Weil, Gotshal & Manges ? Paweł Rymarz Spółka Komandytowa, skierował wniosek do OAO Gazprom i OOO Gazprom Export z siedzibą w Moskwie, Rosja (odpowiednio "Gazprom" i "Gazprom Export") o wszczęcie postępowania arbitrażowego przed Trybunałem Arbitrażowym z siedzibą w Sztokholmie. Przedmiotem wniosku jest zmiana warunków cenowych w kontrakcie długoterminowym na dostawę gazu zawartym dnia 25 września 1996 roku pomiędzy PGNiG a Gazprom i Gazprom Export ("Kontrakt"). Zgodnie z Kontraktem, w przypadku braku porozumienia stron w ciągu sześciu miesięcy od daty żądania renegocjacji cen, każda ze stron ma prawo przekazać sprawę do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia. W chwil obecnej nie jest możliwe wskazanie wartości przedmiotu sporu. Wynika to ze specyfiki żądania. Wartość przedmiotu sporu będzie
możliwa do oszacowania po zakończeniu postępowania arbitrażowego. Rozpoczęcie procedury arbitrażowej nie oznacza zamknięcia rozmów na płaszczyźnie handlowej. PGNiG liczy na osiągnięcie porozumienia pozwalającego na zakup gazu po cenach odzwierciedlających warunki panujące na rynku europejskim. Działania zmierzające do obniżenia cen gazu z kontraktów długoterminowych zostały podjęte także przez inne czołowe spółki europejskie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)
d10qzpi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Michał Szubski Prezes Zarządu
2011-11-07 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10qzpi

Podziel się opinią

Share
d10qzpi
d10qzpi