Trwa ładowanie...
d8ftlt9
espi

PHARMENA S.A. - Ujawnienie stanu posiadania ? zwiększenie przez akcjonariusza posiadanego udziału...

PHARMENA S.A. - Ujawnienie stanu posiadania ? zwiększenie przez akcjonariusza posiadanego udziału o ponad 1% w ogólnej liczby głosów. (9/2012)

Share
d8ftlt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PHARMENA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania ? zwiększenie przez akcjonariusza posiadanego udziału o ponad 1% w ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Pharmena S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Pelion S.A. zawiadomienie o zwiększeniu przez tego akcjonariusza posiadanego udziału o ponad 1% w ogólnej liczby głosów. Zarząd firmy Pelion S.A. zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt. 2 i art. 87 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pharmena S.A. z siedzibą w Łodzi (notowana na rynku NC pod kodem PHR) powstałego w konsekwencji emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w dniu 16 listopada 2012, udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych bezpośrednio przez Pelion S.A. oraz pośrednio przez jego spółki zależne w Spółce
zwiększył się o ponad 1%. Liczba akcji i głosów z akcji posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 2.730.000 z czego bezpośrednio Pelion S.A. posiadał 2.418.000 akcji. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów wynosił 43,65%. Liczba aktualnie posiadanych akcji i głosów z akcji wynosi 3.224.425 z czego bezpośrednio Pelion S.A. posiada 2.873.425 akcji. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów wynosi obecnie 45,83%, z czego bezpośrednio 40,84%. Informacja na temat podmiotów zależnych (pośrednio) od Pelion S.A. posiadających akcje spółki Pharmena S.A.: - PGF Wrocław Sp. z o.o. ? 168.750 akcji - PGF Warszawa Sp. z o.o. ? 91.125 akcji - PHF Lublin Sp. z o.o. ? 91.125 akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

| | | PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PHARMENA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-530 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wólczańska | | 178 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (42) 291 33 70 | | (42) 291 33 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Konrad Palka Prezes Zarządu
2012-11-26 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9