Trwa ładowanie...
d24ibbb

PHN oferuje w IPO do 25 proc. akcji, cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych 26 zł (opis)

23.01. Warszawa (PAP) - Cena maksymalna akcji PHN w ofercie publicznej spółki dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 26 zł. W ramach oferty Skarb Państwa oferuje do...

Share
d24ibbb

23.01. Warszawa (PAP) - Cena maksymalna akcji PHN w ofercie publicznej spółki dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 26 zł. W ramach oferty Skarb Państwa oferuje do 10.846.000 istniejących akcji PHN, stanowiących do 25 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.

Zapisy na akcje PHN dla inwestorów indywidualnych odbyć się mają w terminie 24 stycznia - 1 lutego , a dla instytucjonalnych od 5 do 7 lutego 2013 roku. Przewidywany debiut na GPW nastąpić ma nie później niż do 13 lutego.

Inwestor indywidualny może złożyć zapis na maksymalnie 1500 akcji PHN.

Spółka podała, że planuje racjonalizację i optymalizację struktury portfela nieruchomości, poprawę efektywności działalności w zakresie zarządzania aktywami, dalszą poprawę efektywności funkcjonowania grupy oraz utrzymanie konserwatywnej strategii finansowania działalności.

d24ibbb

"Nadrzędnym celem strategicznym spółki jest uzyskanie pozycji największej spółki inwestycyjnej na rynku nowoczesnych nieruchomości komercyjnych w Polsce" - napisano w prospekcie.

Spółka przewiduje, że na wyniki finansowe Grupy w 2013 roku będzie częściowo wpływać poziom kosztów restrukturyzacji i integracji. Zarząd oczekuje, że w 2013 roku koszty administracyjne grupy nie zmienią się lub nieznacznie wzrosną.

"W 2013 roku przewiduje się kontynuowanie procesu restrukturyzacji poziomu zatrudnienia w grupie oraz kontynuowanie realizacji programu inwestycyjnego grupy" - napisano w prospekcie.

Spółka ocenia, że oszczędności związane z zakończeniem pierwszego etapu restrukturyzacji zatrudnienia powinny być zauważalne w I kwartale 2013 r., przy jednoczesnym przewidywanym wzroście kosztów usług obcych.

d24ibbb

PHN podał, że planuje obniżenie liczby pracowników z 325 na początku 2013 roku do około 100 pracowników w okresie najbliższych 3-4 lat.

PHN podał w prospekcie, że obecnie nie jest w stanie ustalić, czy będzie mógł wypłacić dywidendę za 2012 rok.

Spółka poinformowała, że rekomendacje zarządu w zakresie wypłaty dywidendy będą zależały m.in. od wpływów pieniężnych z realizacji programu dezinwestycji grupy, uzyskania przez grupę finansowania zewnętrznego na realizację programu inwestycyjnego, potrzeb związanych z nakładami inwestycyjnymi grupy, które mają zostać poczynione w związku z wdrażaniem programu inwestycyjnego oraz wykupem od podmiotów będących partnerami we wspólnych przedsięwzięciach udziałów/akcji w spółkach celowych, jak również możliwości spółki do wypłaty dywidendy od spółek zależnych.

Obecnie jedynym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa, który posiada 43.384.003 akcje, stanowiące 100 proc. jej kapitału. (PAP)

seb/ jtt/

d24ibbb

Podziel się opinią

Share
d24ibbb
d24ibbb