Trwa ładowanie...
dxm35q4
dxm35q4
espi

PHN S.A. - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni (5/...

PHN S.A. - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni (5/2014)
Share
dxm35q4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja, iż spółka zależna od Emitenta - Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 12 lutego 2014 r. podpisała list intencyjny ze spółką deweloperską o uznanej pozycji rynkowej. Zamiarem Stron wyrażonym w treści listu intencyjnego jest możliwość nawiązania potencjalnej współpracy w zakresie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni. List intencyjny określa wstępne warunki oraz zasady współpracy przy procesach planowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na zagospodarowaniu terenu i komercjalizacji powstałej na nim inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Mola Rybackiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Portu w Gdyni, zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na podstawie podpisanego listu intencyjnego dokonana zostanie ocena potencjalnych obszarów współpracy, jak również
Strony wspólnie opracują ewentualną dokumentację związaną z realizacją wspólnego przedsięwzięcia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-116 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętokrzyska 36 l.30/27
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)
dxm35q4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2014-02-12 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxm35q4

Podziel się opinią

Share
dxm35q4
dxm35q4