Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

PIK - realizacja strategii (3/2015) - EBI

PIK - realizacja strategii (3/2015)
Share
d1y1yes

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | realizacja strategii | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PIK S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu dbając o równy dostęp do informacji o Spółce i dbając o odpowiednią komunikację z inwestorami, zgodnie z zasadą nr 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" niniejszym przekazuje do wiadomości postępy w realizacji strategii emitenta (Raport Bieżący nr 30/2014 z dnia 17.10.2014) 1. Sieć sklepów wielkopowierzchniowych, wyspecjalizowanych w sprzedaży i skupie towarów używanych. - Z powodu przedłużających się prac programistycznych oraz trudności związanych z pozyskaniem odpowiedniej lokalizacji dla tego typu działalności, opóźnienie w rozpoczęciu działalności wyniesie od 4 do 6 miesięcy. Celem nadrzędnym Emitenta jest dopracowanie oprogramowania sklepowego, tak aby w początkowej fazie działalności maksymalnie ograniczyć straty związane z błędną wyceną towarów skupowanych. Spółka w dalszym ciągu poszukuje lokalizacji pod pierwszy sklep, która będzie spełniała oczekiwania Emitenta zarówno pod względem przepływu ludzi, jak i kosztów najmu.
2. Sieć punktów pośrednictwa finansowego - Z początkiem stycznia Emitent podpisał umowy niezbędne do zaoferowania klientom pełnej oferty produktów bankowych. Obecnie Spółka czeka na przyznanie odpowiednich dostępów systemowych dla pracowników, trwają również negocjacje dotyczące lokalizacji w galeriach handlowych. W dniach 7-8 luty Emitent będzie uczestniczył w targach mieszkaniowych w Hali Stulecia we Wrocławiu. Pierwsze stał punkty sprzedaży Spółki zostaną otworzone nie później niż do końca II kwartału. 3. Sieć regionalnych biur wyspecjalizowanych w świadczeniu usług wspomagających działalność przedsiębiorców. - zgodnie ze strategią rozwoju pierwsze regionalne biuro zostało otwarte z końcem 2014 roku we Wrocławiu. Z uwagi na opóźnienia w realizacji punktu 2 strategii, oferowany wachlarz usług jest niepełny. Pełne wprowadzenie oferty do sprzedaży nastąpi w przeciągu 6 miesięcy. Opóźnienie w realizacji strategii może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe w 2015 roku. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika
nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect." | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Żurowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes