Trwa ładowanie...
d3sdzbt

PIK - umowa kredytowa (13/2015) - EBI

PIK - umowa kredytowa (13/2015)

Share
d3sdzbt

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | umowa kredytowa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. wpłynęła do spółki podpisana przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej: Bank) umowa kredytowa zawarta w dniu 10 marca 2015 r. W ramach niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu odnawialnego w kwocie 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Umowa została zawarta na okres jednego roku. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W dniu podpisania umowy kredytowej oprocentowanie wynosiło 4,8% Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest hipoteka łączna ustanowiona na : - nieruchomości objętej księgą wieczystą WR1K/00159828/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, hipoteki do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz - nieruchomości objętej księgą wieczystą WR1K/00159685/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg
Wieczystych, hipoteki do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz - gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie 1.200.000 zł. Udzielona do dnia 29 kwietnia 2016 roku Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie działalności bieżącej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 i pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Żurowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt