Trwa ładowanie...
d23cqfe
d23cqfe

PKN Orlen bez większych niespodzianek

Indeksy na warszawskim parkiecie mają szanse skorygować ostatnie spadki. Sentyment na światowych parkietach poprawiło wczorajsze wystąpienie szefa FED przed Kongresem wskazujące, że stopy w USA pozostaną na niskim poziomie w długim okresie.
Share
d23cqfe

Zapał do kupowania akcji ostudził w pierwszej fazie notowań powracający temat greckich problemów fiskalnych. O godzinie 11.30 WIG20 zyskiwał 0,6% i wynosił 2246pkt.

Pozytywnie na tle indeksu blue chipów wyróżnia się PKN Orlen. Zgodnie z opublikowanym dziś przed sesją raportem kwartalnym zysk netto PKN Orlen przypisany do jednostki dominującej wyniósł w IV kwartale 2009r. 302 mln zł podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego koncern odnotował pokaźną stratę na poziomie 4,89 mld zł. Oznacza to osiągnięcie zysku na akcję w wysokości 3,01 zł. Wypracowany wynik na poziomie zysku netto jest nieznacznie słabszy od rynkowego konsensus na poziomie 315 mln zł. W całym ubiegłym roku paliwowy koncern pomimo trudnych uwarunkowań makroekonomicznych wygenerował 1,31 mld zł zysku netto względem 2,51 mld zł straty netto w 2008r. Przychody spółki sięgnęły w samym IV kwartale 2009r. 17,81 mld zł (rynek oczekiwał 18,51 mld zł) co oznacza wzrost w ujęciu R/R o 8,3%.

W całym raporcie inwestorzy mogli doszukać się dwóch pozytywnych czynników. Po pierwsze pomimo słabych marż rafineryjnych oraz dyferencjału Ural/Brent nieźle radził sobie segment rafinerii, który zdołał w IV kwartale wypracować 333 mln zł zysku operacyjnego podczas gdy w III kwartale było to 137 mln zł. Słabiej wypadły za to segment detaliczny, a przede wszystkim petrochemia, która w IV kwartale odnotowała stratę rzędu 17 mln zł. Ogółem poziom zysku operacyjnego w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniósł 334 mln zł, czyli był nieznacznie wyższy od rynkowego konsensusu na poziomie 303 mln zł. Po drugie spółce udało się dotrzymać kowenanty odnośnie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 3,5 na koniec ubiegłego roku. Było to możliwe dzięki ograniczeniu zadłużenia PKN Orlen o ponad 2 mld zł do 10,26 mld zł na koniec roku ubiegłego. Spełnienie kowenantów było możliwe także dzięki zwiększeniu salda środków pieniężnych z podstawowej działalności operacyjnej. Wysoki poziom wygenerowanych w IV kwartale środków
pieniężnych to efekt optymalizacji poziomu kapitału pracującego netto.

d23cqfe

PKN Orlen poprawił w IV kwartale zysk operacyjny o 160 mln zł za sprawą redukcji kosztów stałych oraz kosztów wynagrodzeń. Dodatni efekt w kwocie 112 mln zł był możliwy do osiągnięcia dzięki sprzedaży posiadanych nadwyżek CO2. Uwagę zwraca ujemne saldo na działalności finansowej, które wyniosło -108 mln zł i wynikało w znacznej mierze z kosztów odsetkowych.

Z punktu widzenia inwestorów ważną informacją jest fakt, że zarząd PKN Orlen nie będzie skłonny do wypłaty dywidendy za ubiegły rok. To jednak nie powinno być dla rynków większym zaskoczeniem. Władze spółki jeszcze w listopadzie ubiegłego roku informowały, że wypłata akcjonariuszom części zysku będzie możliwa jedynie w przypadku pomyślnego przeprowadzenia transakcji sprzedaży Polkomtela oraz Anwilu.

Uwagę inwestorów w popołudniowych godzinach handlu skupią dane makroekonomiczne. O godzinie 14.30 poznamy dane z USA o nowych bezrobotnych oraz raport dotyczący zamówień na dobra trwałego użytku. Nieco mniejsze emocje niż wczoraj powinno budzić wystąpienie szefa FED zaplanowane na godzinę 15.00.

Kamil Kasperski
analityk rynków finansowych
X-Trade Brokers DM S.A.

d23cqfe

Podziel się opinią

Share
d23cqfe
d23cqfe